Press "Enter" to skip to content

Czy wszczepienie kardiowertera jest refundowane przez NFZ?

Czy wszczepienie kardiowertera jest refundowane przez NFZ?

W dzisiejszym artykule omówimy kwestię refundacji wszczepienia kardiowertera przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Kardiowerter-defibrylator (ICD) jest urządzeniem medycznym, które może uratować życie pacjenta z zaburzeniami rytmu serca. Jednak koszt takiego zabiegu może być znaczący, dlatego wielu pacjentów zastanawia się, czy NFZ pokrywa te wydatki.

Co to jest kardiowerter-defibrylator?

Kardiowerter-defibrylator (ICD) to małe urządzenie wszczepiane pod skórę w okolicy mostka. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie rytmu serca i dostarczanie odpowiednich impulsów elektrycznych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Działa on jak defibrylator, który może przerwać niebezpieczne arytmie i przywrócić prawidłowy rytm serca.

Kto może być kandydatem do wszczepienia kardiowertera?

Decyzję o wszczepieniu kardiowertera podejmuje lekarz kardiolog po dokładnym zbadaniu pacjenta. Zazwyczaj kwalifikują się do tego zabiegu osoby, które miały już poważne zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków czy częstoskurcz komorowy. Ponadto, pacjenci z niską frakcją wyrzutową serca, czyli osoby z osłabioną funkcją pompy serca, mogą również być kandydatami do wszczepienia ICD.

Refundacja przez NFZ

Wszczepienie kardiowertera jest refundowane przez NFZ, ale pod pewnymi warunkami. Aby uzyskać refundację, pacjent musi spełniać określone kryteria medyczne ustalone przez NFZ. W przypadku kardiowertera, refundacja jest dostępna dla pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia lub groźnych zaburzeń rytmu serca.

W celu uzyskania refundacji, pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty, najczęściej kardiologa. Skierowanie powinno zawierać uzasadnienie medyczne, które potwierdza konieczność wszczepienia kardiowertera. Następnie pacjent musi udać się do wybranej placówki medycznej, która posiada umowę z NFZ w zakresie wykonywania tego rodzaju zabiegów.

Ważne jest również, aby pacjent posiadał aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które jest ważne na terenie Polski. W przypadku pacjentów nieubezpieczonych lub posiadających ubezpieczenie zagraniczne, refundacja może być utrudniona lub niemożliwa.

Jakie są koszty wszczepienia kardiowertera?

Koszty wszczepienia kardiowertera mogą się różnić w zależności od placówki medycznej oraz rodzaju użytego urządzenia. W przypadku refundacji przez NFZ, pacjent ponosi jedynie tzw. odpłatność regulacyjną, która wynosi 5% ceny urządzenia. Pozostałe koszty są pokrywane przez fundusz.

Warto jednak pamiętać, że koszty związane z wszczepieniem kardiowertera mogą obejmować również koszty hospitalizacji, badań diagnostycznych oraz opieki pooperacyjnej. Wszystkie te elementy są uwzględniane w kosztach całego procesu leczenia.

Podsumowanie

Wszczepienie kardiowertera jest refundowane przez NFZ dla pacjentów spełniających określone kryteria medyczne. Aby uzyskać refundację, pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty oraz udać się do placówki medycznej z umową z NFZ. Koszty wszczepienia są częściowo pokrywane przez pacjenta, który odprowadza jedynie odpłatność regulacyjną.

Ważne jest, aby pacjent przed podjęciem decyzji o wszczepieniu kardiowertera skonsultował się z lekarzem kardiologiem, który oceni, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla danego przypadku. Decyzja o wszczepieniu powinna być zawsze poprzedzona dokładnym wywiadem medycznym i badaniami diagnostycznymi.

Pamiętajmy, że wszczepienie kardiowertera może uratować życie pacjenta i poprawić jego jakość życia. Dlatego warto skonsultować się z lekarzem i dowiedzieć się więcej na ten temat.

Tak, wszczepienie kardiowertera jest refundowane przez NFZ.

Link tagu HTML: https://www.stazmalzenski.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *